Domů Firmy Program Diamant

Tranformační program

Talentový program

Diamant

Začněte systematicky objevovat potenciál svých lidí a využívat ho pro trvalý rozvoj celé firmy.
Na reálných projektech vlastní firmy se naučíte systematicky pracovat s talenty, silnými stránkami a hodnotami vašich lidí.

Společně sestavíme projektové týmy, které zažijí 8měsíční talentový rozvoj na vlastní kůži.

Objevíte, jak díky práci s potenciálem zvyšovat v týmech motivaci a spokojenost, a jak získat měřitelná data pro vyhodnocení posunu.

8 měsíců

..

12 let

zkušeností

400

účastníků našich programů

Co vám talentový program přinese

Zaměstnancům

Vaši lidé zažijí skutečné využití svých talentů na reálných projektech. Poznají rozdíl, který práce s jejich skutečným potenciálem do pracovního i osobního života přináší.

Manažerům

Manažeři zažijí reálné rozdělování lidí na projekty podle talentů a budou moci prezentovat jejich úspěšné výsledky. Objevíte cestu k větší spokojenosti celého týmu.

Firmě

Ověříte si v praxi, jaký přínos má rozvoj talentů jak pro konkrétní projekty, tak pro růst celé firmy. Výsledky uvidíte ihned na úspěšných projektech.

Firmy, které pracují s talenty, mají:

29 %

až o 29 % vyšší zisky

15 %

až o 15 % angažovanější zaměstnance

72 %

až o 72 % nižší fluktuaci

Údaje o přínosech práce se silnými stránkami vycházejí z průzkumu, který Gallup institut v roce 2015 realizoval na 1,2 mil. zaměstnancích v celkem 49 tis. týmech 45 zemí.

Jaké výstupy můžete
očekávat

Růst

Ověříte si, k jak výraznému růstu vede praktické pojetí talentového přístupu k řízení lidí.

Odborná práce s talenty přináší  zlepšení tvrdých ekonomických ukazatelů: zisk firmy se navyšuje o 29 %, prodej se navyšuje o 19%, počet klientů o 7% (průměrná čísla vycházejí z průzkumu od Gallup® institutu).

 

Růst firmy

Talenty v praxi

Na vašem konkrétním projektu zavedeme spolu s vámi talent management do praxe pro první skupinu účastníků.

Projektové činnosti rozdělíme podle motivace, zodpovědnosti, silných stránek a hodnot týmu. Času na vstřebání nových zkušeností bude dostatek. Vytrénujeme vám i vlastního talentového specialistu.

Prožitá změna

Pocítíte a zažijete reálnou změnu. Vyšší efektivitu a produktivitu práce, angažovanost a motivaci lidí. Méně konfliktů, snazší řešení problémů, lepší vztahy, zvýšení vaší důvěryhodnosti.

Obohacení

Změna myšlení účastníků s přínosem pro zaměstnance i firemní kulturu. Vaši manažeři se naučí nové přístupy k vedení lidí a týmů, založené na osobnosti každého jedince. Takové přístupy, které vedou do budoucnosti.

Co o talentovém programu říká zakladatel firmy Revolgy

Možné přínosy 

* průměrná čísla udávaná výzkumem Gallup® institutu

15%

osobní angažovanost

13%

produktivita týmů

72%

míra vyhoření

Talentový program

v pojišťovně AXA

Případová studie:

Talentový program v pojišťovně

Rozvojový program pro maximální využití potenciálu zaměstnanců a stavba týmu s využitím nástroje Talentwork People Analytics.

Reference

"Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii Talent Work People Analytics se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, jenž jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy."
Libor Stodola
HR and Communication Director ČR & SK, AXA Pojišťovna
"S Talentworkom spolupracuje AXA už niekoľko rokov. Za ten čas sa mnohí z našich zamestnancov zapojili do programu, ktorý podporuje osobný rast a spoluprácu prostredníctvom sebaspoznávania a rozvoja silných stránok. Tento program je pre našich zamestnancov zaujímavý, čo dokazuje aj každoročný vysoký záujem o možnosť zapojiť sa doň. Prináša im benefity nielen v osobnej rovine, ale pomáha aj zlepšovať spoluprácu a atmosféru v tímoch. Nemalú zásluhu na tom má práve profesionálny prístup a bohaté skúsenosti tímu Talentworku. V tomto roku sme sa posunuli ďalej aj v tom, že sme absolvovali výcvik konzultantov a budeme naďalej prácu so silnými stránkami zamestnancov v AXA rozvíjať aj s pomocou interných konzultantov. Opäť nás tím Talentworku presvedčil o svojich kvalitách a z výcviku sme si odniesli množstvo praktických poznatkov a skúseností, čo sa odráža aj v pozitívnej spätnej väzbe od kolegov, ktorí s nami konzultácie už absolvovali. To, že sme sa ako spoločnosť zamerali na metodiku CliftonStrengths® sa nám ukazuje ako správna voľba na rozvoj a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. Spoluprácu so spoločnosťou Talentwork, ktorá nám ju pomáha implementovať, môžeme len odporučiť."
Naděžda Legerská
Content Marketing Teamleader AXA CR/SR

Sejděme se u kávy
nebo online

a zjistěte více informací

Pojďme se sejít. Zveme vás na schůzku, kde vám představíme podrobnosti o průběhu celého programu – programové aktivity a metodiky. Společně najdeme cestu, jak konkrétně může prospět vám a vaší firmě.

    Radka Nepustilová

    Radka Nepustilová

    Individualization | Woo | Responsibility |
    Harmony | Arranger