Talentový výcvik

Talentový výcvik praktického využití CliftonStrengths® je 10denní vzdělávací kurz praktického využití talentů za pomoci Gallup® testů CliftonStrengths®

Krok za krokem se stanete certifikovaným profesionálem ve všestranné práci s talenty, jejich rozvojem a uplatněním.

Osvojte si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu a metodiky CliftonStrengths® (CS) (dříve StrengthsFinder 2.0) od Gallupu® a naučte se s nimi pracovat.

Výsledkem je získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

5

měsíců

120

hodin

15-18

osob

Výcvik je určen pro

Manažer

HR manažery a manažery vzdělávání, projektové/agilní manažery.

Konzultant

Interní a externí konzultanti. Kouči, team leadři.

Podnikatel

Majitelé firem a ředitele, kteří hledají cestu k naplnění potenciálů ve svém týmu či firmě.

Lektor

Lektory dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft-skills tréninky).

Jak výcvik probíhá?

MODUL 1

Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů
 • můj unikátní profil 34 talentů

MODUL 2

Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jaký jsem typ konzultanta – vlastní poradenský styl
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentová strategie

MODUL 3

Talentová 360° a aplikace talentových strategií

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta

MODUL 4

Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentu
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • nácvik vydefinováni ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

MODUL 5

Talenty v týmu

 • talentové strategie týmů a audity týmů
 • řešení konfliktů v týmech
 • stavba nových týmů podle talentů
 • nácvik identifikace problémů a jejich řešení v týmech

Lektor

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Gallup certifikovaný talentový kouč, senior konzultant, garant výcviku. S Gallup® testy a metodikami pracuje již od roku 2008. Od té doby má za sebou více než 3000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Další informace o lektorovi najdete na
www.michalmartoch.cz | coach.talentwork.cz

Použité metódy

Výcvik je veden interaktivně a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe (talentové profily osob, týmové profily osob – návrhy na řešení jejich specifických situací, ve kterých se nacházejí).

Nutná teorie je max. 20 % času výcviku (zbytek jako samostudium v mezičasech mezi jednotlivými dvoudenními moduly).

Součástí jsou vzájemné konzultace mezi účastníky, další konzultace s lidmi z okolí každého účastníka pak budou předmětem samostatné domácí práce.

Upevňovací techniky (dril) na hloubkové pochopení problematiky.

Rozsah výcviku

 • 10 dní * 7 hodin + samostudium a samostatná práce
 • minimálně 50 hodin v průběhu 5 měsíců
 • celkem více než 120 hodin cíleného vzdělávání v oblasti
 • rozvoje potenciálu s využítím CliftonStrengths® (dříve StrengthsFinder 2.0).

Časový harmonogram

Vždy v 9 – 17 hod.

 • 2. – 3. 10. 2019
 • 30. – 31. 10. 2019
 • 27. – 28. 11. 2019
 • 8. – 9. 1. 2020
 • 5. – 6. 2. 2020

Jak výcvik probíhá?

45.000 Kč*

bez DPH / osoba

V ceně je zahrnuto:

Zpětná vazba 360°

Talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí/nezvládnutí vašich nejsilnějších talentů

Plakáty

3 sady plakátů A1 se seznamem talentů a jejich krátkými popisy

Přístup do TWPA

Přístup do online nástroje Talentwork People Analytics (TWPA) zdarma na 6 měsíců

Náhradní výcvik

Možnost bezplatně absolvovat v rámci dalšího běhu výcviku chybějící dny, které jste nemohli ze závažných osobních či zdravotních důvodů absolvovat

Setkání konzultantů

Účast na jednom setkání konzultantů talentů zdarma

Výcvikové materiály

Prezentace a pracovní sešity pro vlastní použití

* pro srovnání cena Gallup tréninku s certifikací je cca 3-4x vyšší (v závislosti na místě absolvování) a s poloviční časovou dotací (4,5 dne místo 10 dní)

** drobné občerstvení v průběhu výcvikových dnů je zajištěno

Reference na výcvik

Videoreference

Podívejte se na zkušenost minulých účastníků

Máte zájem se rozvíjet

Nebo získat více informací

Informace o ochraně osobních údajů

Radka

Maximizer | Empathy | Connectedness |
Input | Relator

Místo konání

Prostor 8
Šmilkovského 8
120 00 Praha 2 – Vinohrady