Talentový výcvik

Staňte se profesionálem v práci se silnými a slabými stránkami svých klientů nebo zaměstnanců u vás ve firmě.

Krok za krokem se stanete certifikovaným profesionálem ve všestranné práci s talenty, jejich rozvojem a uplatněním.

Osvojíte si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu a metodiky CliftonStrengths® od Gallupu® a naučíte se s nimi pracovat. Stejně jako s osobními hodnotami, talentovou zpětnou vazbou 360 a našimi IT nástroji pro práci s talenty.

Výsledkem je získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

5

měsíců

120

hodin

15-18

osob

Výcvik je určen pro

Personalisty

HR manažery a specialisty, HR konzultanty, Recruitery /Head Huntery

Konzultanty a kouče

interní a externí pracující s rozvojem jednotlivců a týmů

Lektory

v oblasti osobního a/nebo manažerského rozvoje a/nebo rozvoje týmů

Manažery bez vlastního týmu

poskytující podporu jiným  týmům a jednotlivcům  (HR, vzdělávání, rozvoje firmy či organizace, podnikových  inkubátorů)

Kariérové poradce

externí i interní (například ve školách)

Jak výcvik probíhá?

MODUL 1

Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty podle metodiky Gallup
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů
 • můj unikátní profil 34 talentů

MODUL 2

Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jaký jsem typ konzultanta – vlastní poradenský styl
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentová strategie

MODUL 3

Talentová 360° a aplikace talentových strategií

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta

MODUL 4

Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentu
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • nácvik vydefinováni ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

MODUL 5

Talenty v týmu

 • talentové strategie týmů

 • řešení konfliktů v týmech

 • audit současných týmů podle talentů

 • kompenzace slabých stránek týmu

 • stavba nových týmů podle talentů

MODUL 6

Emoce a rozvoj potenciálu

 • základní emoce, jak je prožíváme a jak ovlivňují naše jednání
 • křivka napětí a stresu, jak s ní pracovat
 • emoční spouštěče jako blokátory potenciálu
 • práce s hranicemi u sebe a ostatních
 • přenos a protipřenos v komunikaci a emocích jako blokátor potenciálu

Lektor

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu, prošel certifikací Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach.  

Má za sebou více než 3000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Podporuje jednotlivce, týmy a firmy v práci s jedinečným potenciálem každého člověka. Věří, že jedině tam, kde každý dobře zná své silné stránky a má možnost pracovat v souladu se svými hodnotami, vzniká prostor pro rozvoj maximálního potenciálu týmu a dosažení skutečného úspěchu celé firmy.

Použité metody

Výcvik je interaktivní a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe (talentové profily osob, týmové profily osob – návrhy na řešení jejich specifických situací, ve kterých se nacházejí).

Nutná teorie je max. 20 % času výcviku (zbytek jako samostudium v mezičasech mezi jednotlivými dvoudenními moduly).

Součástí jsou vzájemné konzultace mezi účastníky, další konzultace s lidmi z okolí každého účastníka pak budou předmětem samostatné domácí práce.

Rozsah výcviku

 • 10 dní x 7 hodin + samostudium a samostatná práce minimálně 50 hodin v průběhu 5 měsíců
 • celkem více než 120 hodin cíleného vzdělávání v oblasti rozvoje potenciálu s využitím CliftonStrengths®

Místo konání

Říjen 2020 – únor 2021

Proběhne v Brně, v případě potřeby je možno účastníky připojit i on-line.

Stávající výcvik duben – říjen 2020

V současné době probíhá výcvik on-line v aplikaci ZOOM. V červnu a červenci se sejdeme už osobně na adrese:

Gymnázium, Na Zatlance 1330/11, Praha 5

Časový harmonogram

Právě probíhající výcvik:

 • 15. – 16. 4. 2020, 9:00 – 12:00, 13:30 – 17:00 (on-line)
 • 13. – 14. 5. 2020, 9:00 – 12:00, 13:30 – 17:00 (on-line)
 • 10. – 11. 6. 2020, 9:00 – 17:00
 • 8. – 9. 7. 2020, 9:00 – 17:00
 • 22. – 23. 9. 2020, od 9:00 – 17:00

Připravovaný výcvik:

 • 22. – 23. 10. 2020
 • 19. –  20. 11. 2020
 • 10. – 11. 12. 2020
 • 21. – 22. 1. 2021
 • 18. – 19. 2. 2021

Cena výcviku

45.000 Kč

bez DPH / osoba

V ceně je zahrnuto:

Zpětná vazba 360°

talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí/nezvládnutí vašich nejsilnějších talentů

Plakáty

3 sady plakátů A1 se seznamem talentů a jejich krátkými popisy

Přístup do TWPA

přístup do online nástroje Talentwork People Analytics zdarma na 6 měsíců

Náhradní výcvik

možnost bezplatně absolvovat v rámci dalšího běhu výcviku chybějící dny, které jste nemohli ze závažných osobních či zdravotních důvodů absolvovat

Setkání konzultantů

účast na jednom setkání konzultantů talentů zdarma

Výcvikové materiály

prezentace a pracovní sešity pro vlastní použití

Reference na výcvik

Moje dojmy a zážitky z prvního modulu jsou skvělé, oceňuji jak jdeme v tématech a u jednotlivých talentů do hloubky. Navíc sdílení osobních zkušeností a různých pohledů ostatních účastníků, s doplněním od Michala (lektora), jsou naprosto nenahraditelné a dávají celému procesu další dimenzi. Jsem rád, že jsem toho součástí!
Milan Krček
Sales Agent, Coach
Výcvik vám pomůže lépe využívat potenciál lidí – vás, vašich členů týmu, ale i dalších. Díky nově nabitým znalostem budete lépe chápat rozlišnosti mezi lidmi a tyto rozdíly využívat synergickým efektem ke spokojenosti všech stran.
Jakub Jan Kučera
G Suite Team Leader
"Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás."
Mária Kaliňáková
"S talentovým výcvikom od Talentworku som bola nadmieru spokojná, lebo bol zorganizovaný na skvelej urovni. Okrem spoznávania samej seba, druhých ludí a detailneho poznania jednotlivých talentov je velkou pridanou hodnotou aj lektorov rozhlad a otvorenost podělit sa o množstvo skúseností. V diskusiach som sa naučila velmi vela. Vďaka všetkým z Talentworku za skvelú prácu." 
Naděžda Legerská
Content Marketing Teamleader AXA CR/SR
"Celý 5-měsíční talentový výcvik byl velice intenzivní co do práce na sobě samé, poznání vlastních talentů a toho "Proč to tak mám?". Právě skrze důkladné sebepoznání a nezbytnou domácí přípravu při trénování jednotlivých typů konzultací, předčil celý výcvik má očekávání. Je zde vyžadována poctivá práce, otevřenost, důvěra a respekt, které byly umocněny profesionalitou samotného lektora. Téměř nelze slovně popsat, jak cenné bylo pro mne každé setkání s lidmi z různých oborů a s různou praxí a vzájemné konzultace v průběhu výcviku. Mnohé kontakty si přenáším i do svého pracovního nebo osobního života. Ve využití CliftonStrengths® jsem našla smysl i pro své působení na vysoké škole či při poradenství pro široké okolí v rámci své živnosti. Talentový výcvik mohu plně doporučit všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj člověka a vnímají, jak důležité je pracovat se svým vlastním potenciálem. Znalost této metodiky může výrazně pomoci nejen jednotlivcům, ale i týmové spolupráci v rámci různých organizací i firem."
Kateřina Kučová
manažerka podpory podnikání
„Talentový výcvik otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své koučovací praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání!“
Tereza Valášková
Konzultantka a kariérní koučka
"Talentový výcvik naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství "aha momentů" v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě."
Markéta Odvárková
Konzultantka
"Absolvování testu CliftonStrengths® pro mě znamená vykročení na cestě k poznání svých silných a slabých stránek. Jsem ráda, že jsem svou pozornost zaměřila i dál na rozvoj talentů a účastnila se Talentového výcviku praktického využití CliftonStrengths®. Na výcviku se nám dostávalo mnoho rad od zkušených konzultantů, interaktivních a praktických ukázek, jak s výsledky dále pracovat a návrhy na řešení specifických situací. Z výcviku si odnáším desítky postřehů a uvědomění nejen na úrovni osobní, ale i týmové. Vím, že s využitím talentů mohu podpořit každého člena týmu v souladu s jeho silnými stránkami a vytvářet produktivní týmy tak, aby nám vzájemná spolupráce přinášela radost a pocit naplnění."
Zuzana Horníková
Personalistka

Přihlášení na výcvik

a kontakt na Radku pro více informací

Informace o ochraně osobních údajů

Radka Nepustilová

Individualization | Woo | Responsibility |
Harmony | Arranger