Talentový výcvik

Staňte se profesionálem v práci se silnými a slabými stránkami svých klientů nebo zaměstnanců u vás ve firmě.

Krok za krokem se stanete certifikovaným profesionálem ve všestranné práci s talenty, jejich rozvojem a uplatněním.

Osvojíte si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu a metodiky CliftonStrengths® od Gallupu® a naučíte se s nimi pracovat. Stejně jako s osobními hodnotami, talentovou zpětnou vazbou 360 a našimi IT nástroji pro práci s talenty.

Výsledkem je získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

5

měsíců

120 

hodin

15 – 18

osob

Výcvik je určen pro

Personalisty

HR manažery a specialisty, HR konzultanty, recruitery a head huntery

Konzultanty a kouče

interní a externí, pracující s týmy i jednotlivci

Lektory

v oblasti osobního nebo manažerského rozvoje a rozvoje týmů

Kariérové poradce

externí i interní (například ve školách)

Manažery 

poskytující podporu týmům a jednotlivcům

Co vám výcvik přinese?

     Profesní rozvoj

Výcvik vám umožní pochopit do hloubky vliv silných a slabých stránek na osobní i pracovní život. Váš vlastní i lidí kolem vás. Dokážete rozdílnosti mezi lidmi využít ve prospěch růstu jednotlivců, týmů i celých firem. Pokud jste zkušený konzultant, osvojíte si ve výcviku nové metodiky práce a naučíte se je využít.

     Certifikaci

Absolvování výcviku se stanete certifikovaným talentovým konzultantem pod značkou Talentwork. To vám umožní práci s potenciálem lidí v roli nezávislého profesionála, personalisty nebo interního týmového leadera v jakékoliv firmě.

    Praktické nástroje

Stavíme na datech a faktech, se kterými vás naučíme pracovat v našem systémovém nástroji TWPA. Výcvik vám umožní využít na maximum potenciál svůj i lidí, se kterými pracujete. Naučíte se podpořit jejich silné stránky, využít je ve prospěch týmu a žít tak spokojenější a naplněnější život.

    Sebepoznání

Prožijete řadu “aha momentů” a uvědomíte si nové souvislosti o svém fungování v osobním i pracovním životě. Poznáte lépe své vlastní motivace v situacích, o kterých jste možná zatím nepřemýšleli, a díky tomu můžete pozitivně ovlivnit život jednotlivců i celých týmu kolem sebe.

Obsah výcviku

MODUL 1

Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty podle metodiky Gallup
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů
 • můj unikátní profil 34 talentů

MODUL 2

Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jaký jsem typ konzultanta – vlastní poradenský styl
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie

MODUL 3

Talentová 360° a aplikace talentových strategií

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta

MODUL 4

Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentu
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • nácvik vydefinováni ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

MODUL 5

Talenty v týmu

 • talentové strategie týmů

 • řešení konfliktů v týmech

 • audit současných týmů podle talentů

 • kompenzace slabých stránek týmu

 • stavba nových týmů podle talentů

MODUL 6

Emoce a rozvoj potenciálu

 • základní emoce, jak je prožíváme a jak ovlivňují naše jednání
 • křivka napětí a stresu, jak s ní pracovat
 • emoční spouštěče jako blokátory potenciálu
 • práce s hranicemi u sebe a ostatních
 • přenos a protipřenos v komunikaci a emocích jako blokátor potenciálu

Jak budeme pracovat?

 

Výcvik je interaktivní a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe. Nutná teorie zabírá max. 20 % času výcviku. Výcvik má tzv. hybridní formu – můžete se ho účastnit prezenčně i online. 

testování účastníků

Využíváme hloubkové testy CliftonStrenghts 34 od Gallup, talentovou zpětnou vazbu 360, testy osobních hodnot a test auditu činností ve vztahu k talentům.

workshopy

10 celodenních workshopů v 6 modulech.

individuální práce na sobě

Práce s vaším potenciálem díky metodikám Gallup, Barrett, CultureSync a našimi vlastními.

praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe

Talentové profily osob, týmové profily osob – návrhy na řešení jejich specifických situací.

individuální konzultace

Dvakrát 90 minut rozvojové konzultace s talentovým konzultantem.

praktické úkoly mezi workshopy

Tréninkové konzultace na silné a slabé stránky, na talentovou zpětnou vazbu 360, na dominantní a vítěznou talentovou strategii. Propojení s každodenní manažerskou praxí.

Lektor a autor výcviku

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

“Jedině tam, kde každý dobře zná své silné stránky a má možnost pracovat v souladu se svými hodnotami, vzniká prostor pro rozvoj maximálního potenciálu týmu a růst celé firmy. Pomohu vám tímto procesem úspěšně projít.”

Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů.
Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu, prošel certifikací Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach.

Má za sebou více než 4000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Organizační informace

Rozsah výcviku

120 h a 5 měsíců

 • 10x celodenní prezenční nebo online workshop
 • 2x individuální konzultace pro každého účastníka
 • 50 h práce na rozvojových úkolech s vlastními klienty a mezi účastníky navzájem

Termín a místo konání

3. 6. 2021 – 5. 11. 2021

Otevřený běh – online, první a  poslední dvouden offline (v případě potřeby je možno účastníky připojit i online – hybridní forma).

Nebo pro větší skupinu uspořádáme výcvik přímo u vás ve firmě –  čas i místo konání se bude odvíjet od vašich požadavků.

V případě pokračování korona krize bude převeden celý výcvik do online verze.

Časový harmonogram

1. dvouden workshopů  3. – 4. 6. 2021 (offline v Brně + hybridní forma)

2. dvouden workshopů  15. – 16. 7. 2021 (online)

3. dvouden workshopů  2. – 3. 9. 2021 (online)

4. dvouden workshopů  7. – 8. 10. 2021 (online)

5. dvouden workshopů  4. – 5. 11. 2021 (offline dle domluvy účastníků + hybridní forma)

Cena výcviku

49.000 Kč

bez DPH / osoba

Testy CliftonStrengths 34 nejsou v ceně.

Ohledně možností financování nás kontaktujte.

Co získáte?

Zpětná vazba 360°

talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí/nezvládnutí vašich nejsilnějších talentů

Výcvikové materiály

plakáty se seznamem talentů, prezentace, pracovní sešity a další materiály k talentům pro vlastní použití

Přístup do TWPA

přístup do online nástroje Talentwork People Analytics zdarma na 6 měsíců (po výcviku)

Profesní spolupráce

pro spolupráci na velkých projektech hledáme realizátory – konzultanty a lektory, kteří se mohou zapojit do zajímavých praktických zakázek (po výcviku)

Certifikát Talentový profesionál

podmínky certifikace: 90% docházka, 90% splnění praktických úkolů, 5 pozitivních zpětných vazeb z konzultací (po výcviku)

Talentové básničky

motivační talentové básničky na míru dle svého profilu

Reference na výcvik

"Moje dojmy a zážitky z prvního modulu jsou skvělé, oceňuji jak jdeme v tématech a u jednotlivých talentů do hloubky. Navíc sdílení osobních zkušeností a různých pohledů ostatních účastníků, s doplněním od Michala (lektora), jsou naprosto nenahraditelné a dávají celému procesu další dimenzi. Jsem rád, že jsem toho součástí!"
Milan Krček
Sales Agent, Coach
"Výcvik vám pomůže lépe využívat potenciál lidí – vás, vašich členů týmu, ale i dalších. Díky nově nabitým znalostem budete lépe chápat rozlišnosti mezi lidmi a tyto rozdíly využívat synergickým efektem ke spokojenosti všech stran."
Jakub Jan Kučera
G Suite Team Leader
"Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás."
Mária Kaliňáková
"S talentovým výcvikom od Talentworku som bola nadmieru spokojná, lebo bol zorganizovaný na skvelej urovni. Okrem spoznávania samej seba, druhých ludí a detailneho poznania jednotlivých talentov je velkou pridanou hodnotou aj lektorov rozhlad a otvorenost podělit sa o množstvo skúseností. V diskusiach som sa naučila velmi vela. Vďaka všetkým z Talentworku za skvelú prácu." 
Naděžda Legerská
Content Marketing Teamleader AXA CR/SR
"Celý 5měsíční talentový výcvik byl velice intenzivní co do práce na sobě samé, poznání vlastních talentů a toho "Proč to tak mám?". Právě skrze důkladné sebepoznání a nezbytnou domácí přípravu při trénování jednotlivých typů konzultací předčil celý výcvik má očekávání. Je zde vyžadována poctivá práce, otevřenost, důvěra a respekt, které byly umocněny profesionalitou samotného lektora. Téměř nelze slovně popsat, jak cenné bylo pro mne každé setkání s lidmi z různých oborů a s různou praxí a vzájemné konzultace v průběhu výcviku. Mnohé kontakty si přenáším i do svého pracovního nebo osobního života. Ve využití CliftonStrengths® jsem našla smysl i pro své působení na vysoké škole či při poradenství pro široké okolí v rámci své živnosti. Talentový výcvik mohu plně doporučit všem, kteří se zajímají o osobní rozvoj člověka a vnímají, jak důležité je pracovat se svým vlastním potenciálem. Znalost této metodiky může výrazně pomoci nejen jednotlivcům, ale i týmové spolupráci v rámci různých organizací i firem."
Kateřina Kučová
manažerka podpory podnikání
„Talentový výcvik otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5měsíční vzdělávání!“
Tereza Valášková
Konzultantka a kariérní koučka
"Talentový výcvik naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství "aha momentů" v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě."
Markéta Odvárková
Konzultantka
"Absolvování testu CliftonStrengths® pro mě znamená vykročení na cestě k poznání svých silných a slabých stránek. Jsem ráda, že jsem svou pozornost zaměřila i dál na rozvoj talentů a účastnila se Talentového výcviku praktického využití CliftonStrengths®. Na výcviku se nám dostávalo mnoho rad od zkušených konzultantů, interaktivních a praktických ukázek, jak s výsledky dále pracovat a návrhy na řešení specifických situací. Z výcviku si odnáším desítky postřehů a uvědomění nejen na úrovni osobní, ale i týmové. Vím, že s využitím talentů mohu podpořit každého člena týmu v souladu s jeho silnými stránkami a vytvářet produktivní týmy tak, aby nám vzájemná spolupráce přinášela radost a pocit naplnění."
Zuzana Horníková
Personalistka

Přihlášení na výcvik

a kontakt na Radku pro více informací

  Informace o ochraně osobních údajů

  Radka Nepustilová

  obchodní konzultace, zákaznická péče

  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger

  S úctou a radostí pomáháme mimo jiné těmto firmám

  Uniqa
  Sli.do