Domů Konzultanti Talentový profesionál ve škole

Výcvik

Talentový profesionál

ve škole

Projděte akreditovaným kurzem a staňte se profesionálem v práci s talenty svých studentů, žáků i kolegů. Projděte akreditovaným kurzem MŠMT.
Krok za krokem se stanete profesionálem v práci s talenty ve školním prostředí, jejich rozvojem a uplatněním.

Výcvik je akreditován jako kurz č.j.: MSMT – 39970/2020-5-1029 v rámci DVPP a je možné ho financovat ze šablony osobnostně sociální rozvoj a profesní poradenství.

5

měsíců

80 

hodin

15 – 18

osob

Výcvik je určen pro

Ředitele

Škol a školských zařízení.

Učitele

MŠ, ZŠ, ZUŠ, SOŠ, SOU, SUŠ, gymnázií a VOŠ.

Speciální pedagogy a asistenty

Ve školských zařízeních.

Psychology a vychovatele

Ve školských zařízeních.

Výchovné poradce

V kariérovém poradenství.

Co o výcviku říká ředitelka gymnnázia

Co výcvik přinese

Škole a učitelům

Účinný leadership

Získáte nový pohled na efektivní vedení lidí ve školním prostředí.

Osvědčení

Získáte osvědčení v rámci DVPP a Talentwork certifikát o výcviku.

Progresivní metody

Osvojíte si moderní metody práce s talenty a dosáhnete lepších výsledků.

Praktické nástroje

Nové zkušenosti okamžitě využijete se studenty ve výuce.

Příjemnější klima školy

Díky lepšímu vzájemnému porozumění se budete společně lépe cítit.

Prestiž

O inovativní a progresivní školy má veřejnost stále větší zájem.

Studentům a žákům

Školu, do které se budou těšit

Chodit do školy, která rozvíjí vaše skutečné talenty, je radost.

Profesní uplatnění

Znalost práce s talenty můžete pro studenty využít v profesním poradenství.

Vztah s učiteli

Od učitelů, kteří staví na zájmu a důvěře, se studenti rádi učí.

Schopnost obstát

Ten, kdo na trhu práce staví na svých talentech, má velkou výhodu.

Sebepoznání

Čím dříve poznáme svůj skutečný potenciál, tím spokojeněji můžeme žít.

Zkušenosti

Studenti si odnesou zkušenosti, které by jinak získavali mnoho let.

Obsah výcviku

MODUL 1

Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty podle metodiky Gallup®
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů v profesní orientaci
 • můj unikátní profil 34 talentů

MODUL 2

Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jak mohu své talenty co nejlépe využít ve školní praxi
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie
 • soulad mých talentů s dalším profesním směřováním a rozvojem – jaké zaměření je pro mě vhodné a jaké ne

MODUL 3

Aplikace talentových strategií

 • odhalení skrytých nebo méně využívaných talentů a potenciálu
 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360°
 • nácvik určení vítězné talentové strategie u druhých lidí
 • vzor individuálního rozvojového plánu

MODUL 4

Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentů
 • nácvik konzultace na talentový rozvoj studentů a starších žáků
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • nácvik vydefinování ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pozici ve školství i v profesním poradenství

MODUL 5

Talenty ve skupině či týmu

 • moderní leadership a nové požadavky na schopnost práce ve skupině či týmu
 • autenticita učitele a její vliv na jeho vzdělávací strategii
 • talentové strategie skupin či týmů
 • řešení konfliktů ve skupinách či týmech
 • kompenzace slabých stránek skupin či týmů
 • nácvik konzultace talentů ve skupině či týmu

MODUL 6

Emoce a rozvoj potenciálu

 • základní emoce, jak je prožíváme a jak ovlivňují náš potenciál
 • emoční rovnováha při zvládání nároků a požadavků v prostředí školy
 • práce se stresem a křivka napětí ve vztahu k naplnění potenciálu
 • emoční spouštěče jako blokátory našeho potenciálu
 • práce s hranicemi jako potenciální překážkou při dosahování cílů
 • přenos a protipřenos v komunikaci jako blokátor potenciálu týmu
 • psychologické limity a jejich kompenzace

Jak budeme pracovat

Výcvik je interaktivní a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe.
Nutná teorie zabírá max. 20% času výcviku.

Testování účastníků

Využíváme hloubkové testy CliftonStrengths® 34 od Gallup®, Talentovou zpětnou vazbu 360°, testy osobních hodnot a test auditu činností ve vztahu k talentům.

Workshopy

10 celodenních workshopů v 6 modulech.

Individuální práce na sobě

Práce s vaším potenciálem díky metodikám Gallup®, Barrett®, CultureSync a našimi vlastními.

Praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe

Talentové profily osob, týmové profily osob – návrhy na řešení jejich specifických situací.

Individuální konzultace

90minutová rozvojová konzultace s talentovým konzultantem.

Praktické úkoly mezi workshopy

Tréninkové konzultace na silné a slabé stránky, na Talentovou zpětnou vazbu 360°, na dominantní a vítěznou talentovou strategii. Propojení s každodenní učitelskou praxí.

Organizační informace

Termín:

22. 10. 2021 – 19. 3. 2022

Místo:

Lipka, Kamenná 20, Brno

Cena:

38 500,- Kč

Časový harmonogram

 

22. – 23. 10. 2021

1. dvouden workshopů (pá+so)

26. – 27. 11. 2021

2. dvouden workshopů (pá+so)

7. – 8. 1. 2022

3. dvouden workshopů (pá+so)

11. – 12. 2. 2022

4. dvouden workshopů (pá+so)

18. – 19. 3. 2022

5. dvouden workshopů (pá+so)

Součástí ceny nejsou:

 • vstupní testy CliftonStrengths® 34 od Gallup®
 • další testy CliftonStrengths® 34, které jsou potřeba ke konzultacím

Lektoři výcviku

Miloslav Hubatka

Strategic | Futuristic | Learner | Activator | Focus

“Být v naší době dobrým ředitelem školy znamená zvládnout několik profesí najednou. U každé z nich je přitom základem práce s lidmi. Kdo pozná jejich talenty a dokáže je využít, má v ruce klíč k úspěšné a spokojené škole.”

Je výraznou osobností v oboru managementu vzdělávacích institucí v České republice. Již 10 let ve své práci pomáhá ředitelům stát se skutečnými leadery, je nezávislým expertem a lektorem v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje.

Ve výcviku propojuje své vlastní životní zkušenosti z práce ředitele několika škol, hlubokou znalost práce s talenty, schopnost efektivního mentoringu a široký rozhled v inovativních vzdělávacích i manažerských metodách.

Jako konzultant působí v několika poradních a expertních skupinách zaměřených na inovace ve školství, např. pro MŠMT, Českou komisi UNESCO, Menzu České republiky a další organizace.

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

“Ve školních týmech platí stejné principy jako ve firemních. Jedině tam, kde každý dobře zná své silné stránky a má možnost pracovat v souladu se svými hodnotami, vzniká prostor pro rozvoj maximálního potenciálu jednotlivce i celé školy. Pomohu vám tímto procesem úspěšně projít.”

Jako konzultant a lektor už 13 let pomáhá organizacím vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty. Učí ředitele škol, manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů.

Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu, prošel certifikací Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach.

Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Michal Martoch

Co získáte

Osvědčení

MSMT – 39970/2020-5-1029 v rámci DVPP

Metodické materiály

Plakáty se seznamem talentů, prezentace, pracovní sešity a další materiály k talentům pro vlastní použití.

Přístup do TWPA

Přístup do online nástroje Talentwork People Analytics zdarma na 6 měsíců (po výcviku).

Talentové básničky

Motivační talentové básničky na míru dle svého profilu.

Certifikát Talentový profesionál

Podmínky certifikace: 90% docházka, 90% splnění praktických úkolů, 5 pozitivních zpětných vazeb z konzultací (po výcviku).

Osvědčení talentový profesionál ve škole

Kdo jsme

TALENT - WORK význam

Jsme vzdělávací organizací akreditovanou MŠMT pro pořádání a vedení specializovaných kurzů v rámci DVPP.

Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní odborníci ve vzdělávání a managementu a mají více než 10 let praxe v rozvoji školních týmů. Patří mezi ně i Miloslav Hubatka, přední český odborník na management a týmovou práci v prostředí vzdělávacích institucí.

Do své práce vnášíme prvky a aktuální trendy z managementu ve firmách, ve kterých také působíme jako konzultanti a specialisté na práci s talenty.

Dárkový poukaz

Originální dárek pro ty, na kterých vám záleží. Věnovat můžete některý z našich programů osobního rozvoje nebo jiný produkt, který se hodí pro osobní či profesní rozvoj.

Dárkový poukaz na přání

Přihlášení na kurz

a kontakt na Radku pro více informací

  Radka Nepustilová

  Radka Nepustilová

  OBCHODNÍ KONZULTACE, ZÁKAZNICKÁ PÉČE
  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger