Firma pracující 

na dálku

 

Klíčová změna, se kterou se vyplatí držet krok

Svět se mění stále rychleji a výhodu má ten, kdo se dokáže přizpůsobit. Nebo dokonce sám udávat směr mezi prvními. Lidé objevují pojmy jako práce z domova, mobilní práce nebo vzdálené řízení týmů. Firmě, která si chce udržet ty nejlepší talenty, se vyplatí své lidi podpořit, aby v nových možnostech našli rovnováhu.

Provedeme vás vším, co zavedení práce na dálku obnáší – osobně i on-line.

Podpora a řešení na míru

Podpoříme vás, kde je třeba

Vyjdeme ze situace a potřeb vaší firmy. S čím vám můžeme pomoci? Své služby poskytujeme on-line.

Smlouvy, směrnice a předpisy

Spolupráce vzdálených týmů prostřednictvím práce s jejich silnými a slabými stránkami

Dovednost vzdělávat na dálku 

Interim pro vaši firmu 

Víme, co se vám honí hlavou

Nabídka našich služeb před koronou

nyní spíše k pobavení a vzpomínku na dobu, kdy byla práce na dálku na vašem rozhodnutí a potřebovali jste k ní lidi motivovat

 

Začínáme

Zjistěte, jak jste připraveni 

Získejte základní analýzu, jak je vaše firma připravena pro přechod na práci na dálku.

Zmapujte, kde leží vaše překážky a kde největší potenciál jednotlivců i celé firmy. Vyhodnotíme vaši připravenost v personální, technologické i procesní oblasti a doporučíme vám odkud začít. Dostanete přehledně zpracovaná data zohledňující specifika vaší firmy.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

Jaký mají naši lidé postoj k práci na dálku?

Jsme technologicky připraveni?

Může nám práce na dálku pomoci omezit fluktuaci?

Jaké překážky nám brání ve vyšší flexibilitě?

Od jakých pozic máme začít a co nám to přinese?

Jsme na cestě 

a učíme se v tom chodit

Získejte pokročilou analýzu a zjistěte, co konkrétně potřebujete udělat, kolik to bude stát a co vám to přinese. Zapojíme do změny vaše lidi. Zjistíme jejich názor na věc a pomůžeme jim pochopit přínosy práce na dálku. Zpracujeme vám potřebné smlouvy a předpisy.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

Jaké překážky nás čekají a jak je překonáme?

Jak naši lidé vnímají práci na dálku?

Jaké problémy očekávají naši manažeři? Co jim pomůže?

Jaké úspory a náklady nás se zavedením práce na dálku čekají?

Jak potřebujeme přizpůsobit technologie, firemní procesy, smlouvy, předpisy a certifikace?

Vzorové smlouvy

Dokument s dostupnými vzory smluv pro práci z domova. Ve formátu DOCX, takže můžete jeho znění kdykoliv upravit podle vašich potřeb.

Katalog workshopů

Nabídka prezenčních a online workshopů pro manažery i zaměstnance. Naučíme je, jak na dálku motivovat lidi a spolupracovat, jak zvládnout potřebné digitální nástroje i režim, aj. 

Práce na dálku

e-book

Kniha se zabývá podstatou práce na dálku, jejími přínosy i překážkami a hlavně možností její aplikace do praxe. Jde o ucelený návod. Vyšla i knižně (146 str.).

Řízení vzdálených

pracovníků

E-book o tom, jak efektivně vést lidi na dálku. Jak eliminovat rizika a problémy, s nimiž se setká dříve či později každý. Kniha vyšla i knižně (157 str.).

Mám zájem rozvíjet svůj tým a firmu

nezávazná poptávka / konzultace v oblasti flexibility a práce na dálku

Informace o ochraně osobních údajů

Radka Nepustilová

Individualization | Woo | Responsibility |
Harmony | Arranger

S flexibilitou a prací na dálku pomáháme těmto firmám