Osobní údaje

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Talentwork s.r.o., se sídlem Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičín, IČ: 04926706, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65625 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název a identifikace firmy
 • adresa nebo sídlo
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • vstupy a výstupy talentových, hodnotových, diagnostických a jiných testů a dotazníků

2. Uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem evidenční, komunikační, marketingové, konzultační, koučovací, vzdělávací a poradenské činnosti. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to napsáním zpětvzetí souhlasu na kontaktní adresu společnosti Talentwork s.r.o.

 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru: Talentwork s.r.o, Google Czech Republic, s.r.o., MICROSOFT s.r.o., Apple, AMAZON s.r.o., STORMWARE s.r.o., Eduwork z.s., ZenKit, Raynet, MailChimp, SmartEmailing, Smartsupp.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.