Obchodní a storno podmínky

Objednací, platební a storno podmínky

1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře nebo workshopu (dále jen jako “akce”) vzniká tím, že účastník odešle závaznou přihlášku na akci a ta je akceptována poskytovatelem.

Odeslání závazné přihlášky a její akceptace poskytovatelem je možno provést těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře z webových stránek firmy Talentwork s.r.o.(www.talentwork.cz)

 • vyplněním objednávkového formuláře na Facebooku
 • nebo zasláním objednávky e-mailem.

Při rezervaci je účastník akce povinen uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a označení zvolené akce podle nabídky poskytovatele. Poté, co akceptuje poskytovatel přihlášku e-mailem účastníkovi, dojde k zapsání dat o účastníkovi akce do interních systémů poskytovatele.

2. Platební podmínky:

 • Momentem akceptace přihlášky je učiněna závazná rezervace. Pokud je celková cena akce nižší než 5000 Kč bez DPH, dostane účastník akce e-mailem fakturu v plné výši v den akceptace/závazné rezervace. Pokud je cena akce vyšší než 5000 Kč bez DPH, pak účastník akce dostane v den akceptace/závazné rezervace e-mailem fakturu ve výši 30% plné úhrady kurzovného, není-li v individuálních případech ujednáno jinak.

 • Nejpozději 1 měsíc před realizací akce je splatný doplatek (70% celkové částky), na něj je vystavena faktura.

 • Faktury jsou vystaveny se 7 denní splatností, není- li v individuálních případech dohodnuto jinak.

 • Při odeslání závazné přihlášky a její akceptaci těsně před konáním akce vždy platí, že platba za akci musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu.

 

3. Storno podmínky:

 • Při odhlášení se z akce více než 6 týdnů před jejím zahájením je záloha vratná v plné výši ponížena o 1000 Kč jako náklady na uhrazení administrativních nákladů spojených s registrací a fakturací.

 • Při odhlášení se z akce méně než 6 týdnů a současně více než 4 týdny před jejím zahájením je storno poplatek 30% z celkové ceny akce.

 • Při odhlášení se z akce méně než 4 týdny a současně více než 2 týdny před jejím zahájením je storno poplatek 50% z celkové ceny akce.

 • Při odhlášení se z akce méně než 2 týdny před jejím zahájením je storno poplatek 100% z celkové ceny akce.

 • V případě, že se účastník nemůže zúčastnit sám, může za sebe na akci poslat náhradníka.

 • Po zahájení akce odpadá nárok na vrácení zaplaceného kurzovného, výjimku lze přiznat po dohodě v odůvodněných případech.

 • U opakovaných akcí si může účastník bezplatně nahradit chybějící dny účasti na příštím termínu akce. Poskytovatel negarantuje účastníkovi, že se akce bude opakovat. V případě neopakování akce nevzniká účastníkovi nárok na vrácení ceny.