Michal

Martoch

Konzultant, odborný garant, lektor a majitel firmy

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

“Jedině tam, kde každý dobře zná své silné stránky a má možnost pracovat v souladu se svými hodnotami, vzniká prostor pro rozvoj maximálního potenciálu týmu a růst celé firmy. Pomohu vám tímto procesem úspěšně projít.”

Michal Martoch

Oblíbená témata

  • jak úspěšně vést a motivovat vzdálené pracovníky
  • efektivní budování týmů na dálku s využitím datového přístupu
  • rozvoj potenciálu manažerů a zaměstnanců
  • zvyšování angažovanosti a motivace pracovníků
  • jak na zvládání složitých problémů a emocí skrze zvyšování osobní zralosti
  • jak si vyjasnit svůj vztah k penězům a majetku, ať už jich máte hodně nebo málo

O Michalovi

Věří, že rozvoj práce se silnými stránkami jednotlivců a podpora práce na dálku jsou základním klíčem k úspěchu týmů a firem v měnícím se světě podnikání. Úspěšnou firmu budoucnosti vidí jako živý organismus postavený na skutečném potenciálu lidí, kteří vědí, jaké je jejich místo v týmu, umějí spolupracovat a znají smysl své práce.

Jako konzultant a lektor pomáhá firmám vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů.

Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu, prošel certifikací Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin. Vytvořil vlastní talentový výcvik pro konzultanty, personalisty, head huntery a manažery, kteří chtějí ve své organizaci podporovat a rozvíjet talent management.

Přednáší, publikuje v médiích a je autorem dvou odborných publikací na téma práce na dálku. 

Michalova vítězná strategie

Michal je nevyčerpatelným zdrojem energie, motivace a nápadů. Miluje rozjíždění nových projektů, umí pro ně nadchnout ty správné lidi a vést tým tak, aby společná práce vedla k úspěchu a hlavně přinášela všem pocit naplnění. Má přirozený cit pro rozpoznání potenciálu lidí i projektů. Pozná dřív než ostatní, která cesta povede k cíli, a nebojí se po ní vydat jako první. Jeho vítězná strategie mu umožňuje pouštět se naplno do úvodních fází projektů, stabilizovat je a předat jiným k realizaci.

Je silný v práci s analýzou dat a v jejich využití ve prospěch rozvoje týmů a jejich leaderů. Aby mu dobře fungovaly vztahy v týmu, potřebuje se obklopit rozenými pečovateli a lidmi, kteří mu se vztahy aktivně pomáhají a mají pro ně cit. Pak může svou vítěznou strategii naplno rozvinout a uplatnit.

Má vlastní bohaté podnikatelské zkušenosti, díky kterým dokázal již několik vlastních inovativních projektů vymyslet, uvést do života, dovést k naplnění jejich potenciálu a poté předat jiným.

Setkání s ním jako lektorem či leaderem provokuje ke změně a nenechává ostatní stát na místě.

Jazyk

Michal poskytuje konzultace a lektorování v českém jazyce.

Reference

„Potřeboval jsem najít způsob, jak rozhýbat zaseknutou komunikaci a vztahy, a&nbsptaké pomoci s&nbspleadershipem. Rozhodl jsem se pro program Osobní rozvoj na míru. Prošel jsem velmi očistným procesem, který naplnil mé očekávání. Uvědomil jsem si více do hloubky svůj podíl na své tehdejší situaci a odhalil některé destruktivní rodinné vzorce. Pochopil jsem postoje a bloky na&nbsp„druhé straně“ a&nbspnašel způsob, jak problémy řešit. Potvrdilo se mi, že není mezi osobním a&nbsppracovním životem nejde dělat rozdíl. Vše se prolíná a naše nastavení se projevuje v jakékoliv situaci. Osobní rozvoj bych doporučil každému, kdo na sobě chce pocítit skutečnou změnu. Nadchnul mě Michalův laskavý a profesionální přístup s velmi hlubokými znalostmi mě&nbspnadchnul. Patří k tomu nejlepšímu, co jsem v osobním rozvoji poznal“

Vladimír Erben

CEO

Madami

„Díky intenzivnímu osobnímu rozvoji s Michalem se cítím být lepším člověkem, kterému je na světě lépe. Neměla jsem žádná očekávání, ale už po první konzultaci jsem věděla, že to je produkt pro mě. Konečně něco, co mě „neškatulkuje“ a věnuje se mým přirozeným vlastnostem. Poznala jsem své silné a slabé stránky a mohla s nimi pracovat. Díky Michalovi jsem se posunula i v práci s emocemi, hodnotami, v rozeznání manipulačních technik aj. V řízení týmu jsem přirozená a otevřená, více důvěřuji a deleguji. V obchodní oblasti mi rozvoj pomohl se sebevědomím, už se nebojím cold callu a prvních schůzek s novými klienty, naopak mne to začalo více bavit. I v osobním životě mi rozvoj velice pomohl. Dokážu lépe odhadnout manipulaci a neinvestuji už do toxických vztahů. Osobní rozvoj s Talentworkem ráda a často doporučuji i&nbspdalším lidem.“

Lucie Sedláčková

Jednatelka

KM Career

„Osobní rozvoj jsem v první chvíli považovala trochu za ztrátu času.
Průběh i výsledek mě však velice překvapily. Bylo to náročné, ale stálo to za to.
Odnesla jsem si změnu ve způsobu komunikace a také ve využití komunikace jako nástroje k&nbspdosažení cílů. Naučila jsem se lépe pracovat s emocemi a také nyní více rozumím vlastním skrytým důvodům pro své chování v konkrétních situacích.
Program Osobní rozvoj na míru proto mohu doporučit.“

Tereza Gebauer

Director

Deloitte

„Pro osobní rozvoj u Talentworku jsem se rozhodl proto, že jsem chtěl začít využívat více svůj vlastní potenciál a více se o sobě dozvědět. Mé očekávání se naplnilo. Uvědomil jsem si hodně zásadních věcí, které mě dříve brzdily. Také se mi rozšířil obzor o různé “zaprášené” části mé osobnosti, které mě mohou posouvat dopředu, ale téměř vůbec je nevyužívám.
Individuálních konzultace míří přesně tam, kam mají. Díky nim jsem si uvědomil a propojil spoustu věcí, které v mém životě souvisejí. Od konkrétní detailní typologie osobnosti včetně všech jejích kladů a záporů, přes různé dopady nadužívání či nevyužívání některých svých talentů, až po analýzu různých emočních bloků, V neposlední řadě se mi propojilo proč některé věci, které fungují perfektně v profesním životě, se nedaří v osobním životě a naopak.
Osobní rozvoj u Talentworku určitě doporučuji všem, kteří se chtějí posunout dále jak v&nbsppracovním, tak i osobním životě.“

Ing. Antonín Pfleger, FCCA

Management Consultant

Freelancer

„Od osobního rozvoje jsem očekávala, že si v bezpečném prostředí projdu oblasti a témata, na&nbspkterá jsem si sama dosud buď netroufla nebo s nimi hnout nedokázala.
Konzultace předčily mé očekávání. Bylo to často nekomfortní (to jsem ostatně předpokládala), ale zároveň velmi úlevné. Prošli jsme více témat, než jsem čekala.
Díky Michalovu nadhledu jsem k celé řadě pro mě překvapivých věcí. Za dobu konzultací jsem si&nbspvyzkoušela některé talenty na škále „od zdi ke zdi“, abych si teď mohla hrát a pozorovat, jakou míru zvolit, aby mi byly talenty maximálně užitečné. Celkově mi konzultace pomohly k&nbspvětšímu zklidnění i uvědomění, že je dobré nejen se dívat dopředu, ale taky se ohlížet, co už je za mnou a&nbspbýt ve svých nárocích hodnější/vlídnější především sama na sebe.
Osobní rozvoj u Talentworku doporučuji všem, kdo mají odvahu skutečně něco změnit.“

Lucie Ptáková

HR Manager

O2

„Mým hlavním záměrem bylo poznat lépe sama sebe. Porozumět svému potenciálu, svým&nbsptalentům, potřebám, hodnotám, ale i emocím.
Osobní konzultace s Michalem Martochem předčily má očekávání. Michal je ve svém oboru opravdu odborník a zkušený profesionál s výbornou intuicí, takže přesně ví, na co se zaměřit, které téma a v jaký čas otevřít a pracovat na něm.
Poznala jsem své silné a slabé stránky a své talenty. Naučila jsem se s nimi pracovat tak, aby&nbspmi&nbsppřinášely užitek jak v pracovním, tak i v osobním životě. Porozuměla jsem sama sobě, svým potřebám, pocitům a emocím. Můj život se zlepšil ve všech oblastech.
Osobní rozvoj na míru bych určitě doporučila každému, kdo chce na sobě začít pracovat, poznat lépe sám sebe a chce svůj život zkvalitnit ve všech oblastech.“

Ing. Hana Pflegerová

majitelka

Econata

„Na základě osobní zkušenosti, ze spolupráce v oblasti talent managementu, doporučuji Michala ke spolupráci, jakožto profesionála ve zmíněném oboru. Disponuje rozsáhlým informačním přehledem, praktickými zkušenostmi, ale především schopností se vcítit, což je pro analýzu a především následný rozvoj talentů nezbytné.“

Jan Příbek

manažer projektů

„Test Cliftonstrengths je výjimečný svou schopností identifikovat silné stránky lidské osobnosti v uceleném systému. Soustřeďuje se pouze na silné stránky osobnosti a neuvěřitelně tak nabíjí pozitivní energií. Absolvovala jsem nejprve test 5 TOP talentů, který mne výrazně posunul od úvah nad svými nedostatky a chybami, kterých jsem ve své praxi dopustila, k zamýšlení se nad možnostmi, jak potenciál silných stránek efektivně využít. Zjistila jsem však, že úplně nechápu některé souvislosti, a nezodpovězené otázky, mne vedly k tomu, abych pokračovala v odhalování komplexní škály 34 talentů. Když jsem se seznámila s kompletními výsledky testu, překvapilo mne na jedné straně zjištění, že o všech svých talentech i jejich intenzitě podvědomě dávno vím. Na druhé straně mne ohromilo poznání, jak jednoduché je to, co vím a cítím, uspořádat do jasně a logicky formulovaného systému. Co je však nejdůležitější, během konzultací jsem získala řadu doporučení a návodů, jak se svými talenty pracovat, rozvíjet je a jakým způsobem je začít maximálně využívat při dosahování stanovených cílů. Chtěla bych poděkovat a doporučit test + konzultace.“

Pavlína Orlová

daňový specialista

UNICREDIT LEASING

Chcete poptat Michala?

    Informace o ochraně osobních údajů