Programem

Autentický leader

vás budou provázet

Stejně jako každý leader má svou vlastní autentickou strategii, i každý z lektorů má rozdílný potenciál a zkušenosti. Programem vás provedou společně a každý vás přitom obohatí o jiný úhel pohledu a přístupy.

Michal Martoch

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Lektor, konzultant a odborný garant programu

 • Působí 16 let v podpoře leaderů, projektů, týmů a firem.
 • Pomáhá firmám a jejich leaderům vytvářet dlouhodobou strategii práce s talenty, rozvíjet potenciál a pracovat efektivně na dálku.
 • Pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu a metodikou práce s hodnotami od Barretta. Prošel certifikací Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach a v Barrett Values Centre.
 • Vytvořil vlastní talentový výcvik pro personalisty, konzultanty a manažery, kteří chtějí ve své organizaci rozvíjet talent management.
 • Přednáší, publikuje v médiích a je autorem dvou odborných publikací na téma práce na dálku.
 • Klíčovým místem v životě je pro něj rodina a hluboký vztah s manželkou Monikou, který trvá více než 23 let.

Michalova vítězná strategie

Michal je nevyčerpatelným zdrojem energie, motivace a nápadů. Miluje rozjíždění nových projektů, umí pro ně nadchnout ty správné lidi a vést tým tak, aby společná práce vedla k úspěchu a hlavně přinášela všem pocit naplnění. Má přirozený cit pro rozpoznání potenciálu lidí i projektů. Pozná dřív než ostatní, která cesta povede k cíli, a nebojí se po ní vydat jako první. Jeho vítězná strategie mu umožňuje pouštět se naplno do úvodních fází projektů, stabilizovat je a předat jiným k realizaci.

Je silný v práci s analýzou dat a v jejich využití ve prospěch rozvoje týmů a jejich leaderů. Aby mu dobře fungovaly vztahy v týmu, potřebuje se obklopit rozenými pečovateli a lidmi, kteří mu se vztahy aktivně pomáhají a mají pro ně cit. Pak může svou vítěznou strategii naplno rozvinout a uplatnit.

Má vlastní bohaté podnikatelské zkušenosti, díky kterým dokázal již několik vlastních inovativních projektů vymyslet, uvést do života, dovést k naplnění jejich potenciálu a poté předat jiným.

Setkání s ním jako lektorem či leaderem provokuje ke změně a nenechává ostatní stát na místě.

Jana Švarná

Responsibility | Input | Ideation | Individualization | Activator

Konzultantka a lektorka

 • Věnuje se talent managementu firem, rozvoji týmů a analýzám firemní kultury.
 • Ve své práci využívá řadu metodik, například CliftonStrengths od Gallupu a další techniky pro rozvoj a uplatnění leadership potenciálu..
 • Působila jako konzultantka, headhunterka, HR Business Partnerka v mezinárodních korporacích.
 • Prošla studiem i pracovními pozicemi v ČR, SR, Velké Británii i Mexiku.

Janina vítězná strategie

Jana má dar hluboké empatie a intuice. Ve své práci usiluje o růst a zdokonalování lidských schopností. Umí jít do hloubky a když v ní něco vyvolá zvědavost, pátrá po podstatě, dokud nenajde cestu, jak téma vyřešit, zdokonalit nebo zrealizovat. Má silnou akční energii a dokáže rozeznat překážky i potenciál dlouho před tím, než ho vidí druzí.

Ráda provokuje ostatní k odvaze, síle a autenticitě.  Podporuje nejen dobré myšlenky, ale hlavně jejich uvedení do praxe.

Aby mohla plně uplatnit svou vítěznou strategii, potřebuje k sobě někoho, kdo umí jasně pracovat s analýzou a vyhodnocovat data. V týmu se spojuje s lidmi, kteří jí pomáhají soustředit se na jednu cestu namísto rozjíždění více vizí.

Miloslav Hubatka

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Konzultant a lektor

 • Již 10 let ve své práci pomáhá ředitelům stát se skutečnými leadery. Je nezávislým expertem a lektorem v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje.
 • Učí firemní týmy využívat moderní technologie i poznatky ve vedení týmů, ve prospěch efektivity a spokojenosti zaměstnanců.
 • Zaměřuje se na rozvoj vzdělávacích systémů. 10 let působil jako ředitel školy se specializací na moderní technologie a rozvoj nadaných a talentovaných dětí.
 • Je autorem dvou knih: Úspěšní vychovávají své děti jinak a Podpora nadání ve školách.

Milošova vítězná strategie

Miloš je přirozený motivátor. Pomocí rčení: „Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit,” podporuje ostatní, aby se své nápady nebáli realizovat. Má silný tah na branku a také rozvinutou intuici, která mu pomáhá vidět řešení náročných problémů. Rád  zjednodušuje systémy a procesy a dává jim strukturu.

Milošovou vášní je osobní růst a objevování nových obzorů. Testuje tak limity svých schopností a baví ho se o své zkušenosti dělit. Snadno vás strhne a inspiruje k odvaze pustit se do neznámých vod. Zároveň vám pomůže držet směr – soustředit se na důležité věci a neřešit ty nepodstatné.

Aby mohl naplno rozvinout svou vítěznou strategii, potřebuje ve svém týmu přirozené rutinéry a dotahovače, kteří mu pomáhají dosáhnout cílů, a také ho podporují, aby včas rozpoznal přetížení novými projekty nebo současnými závazky.