Lada

Válková

Asistentka koordinace
Strategic |Responsibility |Adaptability | Ideation | Individualization
Lenka Chovancová foto
Progress zelený

Lada se stará o naše zázemí. Je oporou Talentworkové kanceláře a pravou rukou našich koordinátorek.

Má přehled o materiálech a dokumentech, pomáhá s testy, tiskem a dalšími věcmi, které život firmy přináší.

V žilách jí koluje smysl pro zodpovědnost a pořádek. A to přesně potřebujeme.

.

Jak vám pomohou Ladiny talenty?

Osobně Ladu v našich programech nejspíš nepotkáte, ale stojí za fungováním řady věcí, které pocítíte na kvalitě našich služeb.

Její Strategic jí umožňuje dobře plánovat různá řešení. Ví si rady i v těžších chvílích a můžeme se spolehnout, že v pravou chvíli pomůže tam, kde je potřeba.

Responsibility Ladě pomáhá dodržet, co slíbí, a dělat v Talentworku perfektní práci.

Adaptability jí dává schopnost přizpůsobit se změnám. A že jich během dne přichází…

Talent Ideation znamená dobrý nápad na řešení v pravou chvíli a Individualization mluví o Ladině schopnosti dívat se na každého člověka jako na jedinečnou osobnost. I proto se nám s Ladou dobře pracuje a jsme rádi, že ji máme.