Jakub Sedlačko

„Očakával som, že sa dozviem niečo nové o samom sebe. Moje očakávanie sa naplnilo, uvedomil som si veľa súvislostí medzi mojími talentmi a životnými situáciami, a v budúcnosti budem na základe tohto tréningu schopný lepšie reagovať...

Kateřina Čermáková

„Od konzultace jsem čekala pochopení nesrovnalostí a musím říci, že má očekávání byla naprosto naplněna. Přiznala jsem si svoje nedostatky a pochopila jsem, že nejsou jednoznačně chybou. Že i mé přednosti mě nakonec limitují mnohdy...

Růžena Hope

„Při první konzultaci jsem si potřebovala ujasnit výsledky testu CS34 a při druhé Talentovou zpětnou vazbu 360°. Velice mi pomohlo vysvětlení a ujasnění si pro mne nových témat. Nesmírně nápomocné pro mne byly návodné otázky konzultantky...

Jitka Zmítková

„Na začátku výcviku jsem očekávala, že se naučím pracovat s nástrojem, který mi umožní efektivně a s vysokou přesností rozluštit silné a slabé stránky kandidátů/klientů/kolegů. Dostala jsem však mnohem více. A to sice...

Martina Harazinová

„Jako talentový mentor a kariérní poradce jsem od výcviku očekávala rozšíření vědomostí, nové nástroje, techniky, metody a mohu říci, že má očekávání předčil. Na lektorovi hodnotím kladně hlavně jeho odbornost, autenticitu a upřímnost....