Vizionář a jeho přínos v týmu

Je Futuristic jedním z vašich dominantních talentů? Futuristic = vizionář. Pak se podívejte se na pozdravení a radu pro vás od Terezy Valáškové.  Dozvíte se jak využít tento talent v týmu a čím můžete jeho členům v současné době pomoci? Tereza je naše...
Talenty pod tlakem

Talenty pod tlakem

Všichni lidé bez rozdílu se dnes nachází ve stejné situaci – pod „korona tlakem“, takže v tomto jsme si všichni nyní rovni. Jediné v čem se odlišujeme, je v jakých podmínkách žijeme a jak reagujeme na změnu situace. Není pravda, že někdo tomu tlaku...