Pavlína Orlová

„Absolvovala jsem nejprve test 5 TOP talentů, který mne výrazně posunul od úvah nad svými nedostatky a chybami, kterých jsem ve své praxi dopustila, k zamýšlení se nad možnostmi, jak potenciál silných stránek efektivně využít. Zjistila jsem však,...

Kateřina Kučová

„Celý 5-měsíční talentový výcvik byl velice intenzivní co do práce na sobě samé, poznání vlastních talentů a toho „Proč to tak mám?“. Právě skrze důkladné sebepoznání a nezbytnou domácí přípravu při trénování jednotlivých typů...

Zuzana Horníková

„Absolvování testu CliftonStrengths® pro mě znamená vykročení na cestě k poznání svých silných a slabých stránek. Jsem ráda, že jsem svou pozornost zaměřila i dál na rozvoj talentů a účastnila se Talentového výcviku...