Jana

Švarná

Konzultantka

Responsibility | Input | Ideation | Individualization | Activator

“Kdo chce pohnout světem, musí nejprve pohnout sám sebou. Věřím tomu, co věděl už Sokrates.”

Jana Švarná

Oblíbená témata

  • adaptace na změnu a nová řešení
  • emoce v době krize
  • pochopení talentů a dopad silných stránek na profesní stabilitu (definování nové kariérní cesty)
  • kariérní poradenství, profesní směřování a nový smysl
  • práce se stresem, jak se ubránit strachu, panice, nejistotě v aktuální situaci

O Janě

Jana působí v oblasti HR a rozvoje lidí už 17 let. Na lokální a mezinárodní úrovni se věnuje talent managementu firem, kariérnímu poradenství, rozvoji talentů, rozvojovým programům, rozvoji týmů a analýzám firemní kultury.

Ve své práci využívá metodiku CliftonStrengths® od Gallupu a pracuje s hodnotami od Barrett Values Centre. V rámci rozvoje osobnosti využívá vlastní artisticky – imaginativní techniku„ Artspiration“. Během 15 leté praxe absolvovala různé HR tréninky a programy v SR, ČR a UK, půl roku také působila v Mexiku.

Janina vítězná strategie

Jana má dar hluboké empatie a intuice. Ve své práci usiluje o růst a zdokonalování lidských schopností. Umí jít do hloubky a když v ní něco vyvolá zvědavost, pátrá po podstatě, dokud nenajde cestu, jak téma vyřešit, zdokonalit nebo zrealizovat. Má silnou akční energii a dokáže rozeznat překážky i potenciál dlouho před tím, než ho vidí druzí.

Ráda provokuje ostatní k odvaze, síle a autenticitě. Podporuje nejen dobré myšlenky, ale hlavně jejich uvedení do praxe.

Aby mohla plně uplatnit svou vítěznou strategii, potřebuje k sobě někoho, kdo umí jasně pracovat s analýzou a vyhodnocovat data. V týmu se spojuje s lidmi, kteří jí pomáhají soustředit se na jednu cestu namísto rozjíždění více vizí.

Jazyk

Jana poskytuje konzultace v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Reference

„Před konzultací jsem neměla jsem žádné očekávání, ale věděla jsem, že konzultantka je odbornice a věřila jsem tomu. Konzultace byla velmi povzbudivá a inspirativní. Dozvěděla jsem se, jak zacházet se svými silnými a slabými talenty. Konzultaci s Janou doporučuji.“

Mgr. Vladislava Prollová, MBA

předsedkyně spolku

Masopust

„Chtěl jsem se o sobě něco více dozvědět a získat informace, jak se sebou dále pracovat. Konzultace naplnilo mé očekávání v pozitivním smyslu i překonalo Dozvěděl jsem se, že i silné stránky mohou být problematické, pokud jsou příliš akcentovány. Tento koncept byl pro mě nový. Konzultaci doporučuji.“

Tomáš Brožek

Senior Managing Partner

N2Growth

„Od workshopu jsem očekávala dostat více informací k silným stránkám celého týmu. Mé očekávání se naplnilo, rozebrali jsme do detailu silné stránky (zvládnuté a nezvládnuté) a zamyslela jsem se nad silnou stránkou někoho jiného, jak k ní přistupovat. Workshop doporučuji.“

Vendula Beranová

Export Sales Representative

O-I Czech Republic

„Byla jsem zvědavá, v jakém rozsahu mohu silné stránky uplatnit a jak je použít pro svůj prospěch. Za přínos považuji vůbec zjištění konkrétních silných stráne, bylo to pro mne zajímavé. Workshop byl velice zajímavý a diskuze s paní lektorkou příjemná. Největší benefit vidím v tom, že jsem objevila silné stránky, o kterých jsem nevěděla, resp. jsem o nich takto nepřemýšlela. Workshop doporučuji.“

Martina Walchová

Customer Service and Sales Operation Manager

O-I Czech Republic

Chcete poptat Janu?

    Informace o ochraně osobních údajů