Flexibilita a (spolu)práce

na dálku ve vaší firmě

 

Odhalte potenciál flexibility práce a (spolu)práce na dálku u vás ve firmě a najděte cestu, jak jej využít.

Práce na dálku, práce z domova, mobilní práce, vzdálená (spolu)práce, řízení vzdálených týmů… to vše se vyplatí ve vaší firmě podpořit. Stojí na tom vaše konkurenceschopnost.

Pomůžeme vám zhodnotit, jak na tom jste a najdeme řešení na míru pro vaši firmu.

Víme, co se vám honí hlavou

 Jste připraveni?

Zjistěte, na čem můžete stavět

Získejte základní analýzu, jak je vaše firma připravena pro přechod na flexibilní formy práce a práci na dálku. Kde leží překážky a co jsou pilíře, na kterých můžete stavět. 

Vyhodnotíme vaši připravenost v personální, technologické i procesní oblasti a doporučíme vám odkud začít. Dostanete přehledně zpracovaná data zohledňující specifika vaší firmy.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

Jaký mají naši lidé postoj k práci z domova a na dálku? Jakým problémům čelí?

Jsme procesně a technologicky připraveni?

Jsme administrativně připraveni? 

Jsou naši lidé schopni (spolu)pracovat na dálku?

Čemu a jak předejít po zkušenostech z jara 2020

Vaše cesta k flexibilitě

strategie a řešení pro vás

Zjistěte, jaké další kroky potřebujete udělat při přechodu k flexibilitě a (spolu)práci na dálku. Společně nastavíme vaši strategii a další kroky, které je třeba udělat. Definujeme očekávané přínosy. Do připravovaných změn zapojíme vaše lidi.

Zpracujeme vám potřebné dokumenty. Vyjdeme z námi zpracovaných nebo vámi dodaných analýz.

Pomůžeme vám :

Překonat překážky na lidské i technologické úrovni

Vyčíslit úspory a náklady spojené se zavedením práce na dálku

Řídit vzdálené týmy (remote leadership)

Proškolit zaměstnance v práci na dálku

Efektivně spolupracovat na dálku 

Vzdělávat své zaměstnance na dálku

Přizpůsobit firemní procesy, smlouvy, předpisy a certifikace

Z naší praxe

Přečtěte si případovou studii a postřehy z našeho působení a spolupráce jinde

Jak jsme pomohli Brněnským městským firmám na cestě k flexibilitě

Projekt zahrnoval analýzu připravenosti na flexibilitu v IT a HR a návrh řešení zavádění práce na dálku, práce z domova a jiné flexibilní formy práce.

Home office trauma

Při překotném zavádění práce na dálku.

Role emocí při přechodu na práci na dálku

Vzorové smlouvy

Dokument s dostupnými vzory smluv pro práci z domova. Ve formátu DOCX, takže můžete jeho znění kdykoliv upravit podle vašich potřeb.

Katalog workshopů

Nabídka prezenčních a online workshopů pro manažery i zaměstnance. Naučíme je, jak na dálku motivovat lidi a spolupracovat, jak zvládnout potřebné digitální nástroje i režim, aj. 

Práce na dálku

e-book

Kniha se zabývá podstatou práce na dálku, jejími přínosy i překážkami a hlavně možností její aplikace do praxe. Jde o ucelený návod. Vyšla i knižně (146 str.).

Řízení vzdálených

pracovníků

E-book o tom, jak efektivně vést lidi na dálku. Jak eliminovat rizika a problémy, s nimiž se setká dříve či později každý. Kniha vyšla i knižně (157 str.).

Chci, aby naše firma byla více flexibilní a (spolu)pracovala na dálku

nezávazná poptávka / konzultace 

  Informace o ochraně osobních údajů

  Radka Nepustilová

  obchodní konzultace, zákaznická péče

  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger

  Reference

  "V roce 2019 probíhala v 9 největších brněnských městský firmách projekt Analýza flexibility včetně návrhu řešení, jak ji efektivně zavést. Firma Talentwork tento projekt splnila v plném rozsahu a s maximálním nasazením. Díky tomuto projektu byly firmy mnohem lépe připravené na potenciální krizi, která se bohužel ukázala s nástupem COVIDu jako reálná."
  Petr Hladík
  1. náměstek primátorky
  "Děkuji za skvěle zvládnutý workshop s tématem práce na dálku. Je znát, že Talentwork má opravdu dlouhou praxi a množství zkušeností se zvládáním jednotlivých aspektů tohoto způsobu práce. Těším se na další setkání."
  Vladimír Beran
  Projektový manažer

  S flexibilitou a prací na dálku pomáháme těmto firmám