Ovlivňovací tým

Firma narazila

Firma po několika letech prudkého růstu narazila na své limity. Hlavním důvodem  limitů je vedení firmy, které má problémy se vzájemně domluvit. Z analýzy týmu vyplynulo a díky SW Talentwork People Analytics vidíme, že všichni členové vedení firmy jsou extrémně silní ovlivňovači.

Talenty v týmu

Síla ovlivňovacích talentů

ovlivňovací talenty jsou v týmu průměrně na 80%

Převažující talenty

v týmu top managementu má 7 z 9 osob silný talent Activator (akční) a Command (vedení)

Slabé vztahové talenty

vztahové talenty jsou v týmu průměrně na 30%, dobré vztahy nejsou pro tým prioritou

Špatné vztahy

řízení vojenským stylem sebou nese těžkou domluvu nad důležitými tématy

Důsledek a návrh řešení

 

Firma je řízena vojenským stylem. Vedoucí se mezi sebou jen velice těžko domlouvají. Při schůzkách se snaží jeden  druhého argumentačně přebít a vzájemně si dokázat, kdo je větší šéf. Samozřejmě druhá strana to nechce dovolit a tak se točí v kruhu. Je nějaké východisko?

V tomto případě se nabízí několik možných  řešení:

  • První možnost spočívá  v tom, že manažeři začnou pracovat sami na sobě a s pomocí konzultací si uvědomí, že jsou silní ovlivňovači, ale že jejich talent je nezvládnutý a tím více škodí než prospívá. Pod vedením zkušeného konzultanta se však s ovlivňovacími talenty mohou naučit dobře pracovat. Budou stále akční a budou mít stále snahu vést, ale už to nebude působit agresivně. Naučí se přiznat chybu nebo dát zapravdu druhé straně. Pak budou mít velký potenciál stát se skutečnými leadery.
  • Druhou možností je přijmout do vedení další 1-2 nové členy, kteří budou silně vztahoví a současně budou schopni umoderovat skupinu ovlivňovačů. Ti by měli tým managementu pomáhat ladit tak, aby méně soupeřil a vedoucí více táhli za jeden provaz.
  • Třetí možností je některé z dosavadních manažerů vyměnit opět za silně vztahové lidi, kteří si ale poradí se silnými ovlivňovači. Tím se tým postupně dostane do rovnováhy.