Příběh nástupnictví

Když předání drhne

Mezigenerační předávání v rodinné firmě neprobíhá vždy hladce. Řešili jsme případ středně velké firmy (cca 250 zaměstnanců), která přecházela z otce na dva dospělé syny. 

Definované problémy

Děti zůstávají dětmi

otec nebyl schopen přestat vidět ve svých dospělých synech malé děti

Malá zodpovědnost

synové nebyli schopni převzít zodpovědnost za vedení firmy

Stále pod dozorem

otec syny buď kontroloval nebo před problémy raději zavíral oči

Špatné vztahy

předávání neprobíhalo dobře a narušovalo to samozřejmě kromě pracovních, také rodinné vztahy

Jaký byl postup?

 

Na začátku jsem reagovali na požadavek zvýšit angažovanost zaměstnanců. Ověřili jsme si, kde se firma nachází z hlediska úrovně firemní kultury a začali pracovat na základě metodiky Gallup. Nejprve se silnými, později i slabými stránkami a hodnotami členů vedení firmy. Tato práce otevřela různá témata a především odstranila obavy ze sebepoznání. Díky této práci jsme postupně definovali problém v oblasti vztahů mezi otcem a jeho syny. Dostali jsme důvěru firmy v přechodné době pomoci. To nám umožnilo přizvat ke spolupráci terapeuta. Ten pomohl “otevřít” více vztahy mezi otcem a syny, aby si navzájem dokázali vyříkat, vyjasnit a zpracovat stará “zranění”, která vznikla během jejich života a bránila jim v otevřené komunikaci. 

Nyní funguje firma z hlediska vztahů výborně. Každý ze synů má svou jasnou roli. Otec se stáhl do pozadí, dává prostor svým synům, snaží se jim pomáhat a věří, že to dokáží. Předání proběhlo úspěšně a všichni aktéři jsou spokojeni. 

Několik předchozích let bylo pro firmu hodně těžkých. Dokonce měli majitelé strach, že to vůbec nezvládnou a že firma díky tomu dopadne špatně. Stejnou obavu měli i zaměstnanci. Předání se nakonec podařilo. Nastartovalo navíc dlouhodobý proces práce s lidským potenciálem a pomohlo nastolit firemní kulturu, která dbá na spokojenost zaměstnanců. Ta pak přináší pohodu v práci a očekávané výsledky.

 

Výsledek

Nyní firma funguje výborně. Každý ze synů tam má svoji roli. Otec se stáhl do pozadí, dává prostor svým synům, snaží se jim pomáhat a věří, že to dokáží. Předání proběhlo, všichni aktéři jsou spokojeni a jsou rádi, že se domluvili. 

Dopad na firmu

Několik předchozích let bylo pro firmu hodně těžkých. Dokonce měli majitelé strach, že to vůbec nezvládnou a že firma díky tomu dopadne špatně. Stejnou obavu měli i zaměstnanci. Předání se nakonec podařilo. Nastartovalo navíc dlouhodobý proces práce s talenty a hodnotami v celých týmech a pomohlo nastolit firemní kulturu, která dbá na spokojenost zaměstnanců. Ta pak přináší pohodu k práci a očekávané výsledky.