Příběh nástupnictví

Když předání drhne

Mezigenerační předávání v rodinné firmě neprobíhá vždy hladce. Řešili jsme případ středně velké firmy, která měla cca 250 zaměstnanců a právě přecházela z otce na dva dospělé syny.

Definované problémy

Děti zůstávají dětmi

otec nebyl schopen přestat vidět ve svých dospělých synech malé děti

Malá zodpovědnost

synové nebyli schopni převzít zodpovědnost za vedení firmy

Stále pod dozorem

otec syny buď kontroloval, nebo před problémy raději zavíral oči

Špatné vztahy

předávání naráželo na překážky, což narušovalo kromě pracovních také rodinné vztahy

Osvědčený postup

 

Původně jsme dostali zadání zvýšit angažovanost zaměstnanců. Ověřili jsme si nejprve, kde se firma nachází z hlediska úrovně firemní kultury. Poté jsme na základě metodiky Gallup testovali silné i slabé stránky a hodnoty členů vedení firmy. 

Výsledky nás přivedly k řadě klíčových témat. Dostali jsme důvěru pro další kroky a postupně se nám podařilo definovat problém v oblasti vztahů mezi otcem a jeho syny. Ke spolupráci jsme pozvali terapeuta, který pomohl otevřít vztahy mezi otcem a syny. Dostali bezpečný prostor, ve kterém si navzájem dokázali vyříkat, vyjasnit a zpracovat stará “zranění”, která vznikla během jejich života a bránila jim v otevřené komunikaci. 

Z hlediska vztahů nyní funguje firma výborně. Každý ze synů má svou jasnou roli. Otec se stáhl do pozadí a dává svým synům prostor. Předání proběhlo úspěšně a firma rozkvetla do nové energie.

Několik předchozích let bylo pro firmu hodně těžkých. Dokonce měli majitelé strach, že náročné období neustojí. Stejnou obavu měli i zaměstnanci. Předání se nakonec podařilo a nastartovalo dlouhodobý proces práce s lidským potenciálem. Pomohlo také nastolit firemní kulturu.

Po roce

Firma dnes funguje výborně. Každý ze synů v ní má svou vlastní roli. Otec se stáhl do pozadí, dává prostor svým synům, snaží se jim pomáhat a věří, že to dokáží. Předání proběhlo, všichni aktéři jsou spokojeni a jsou rádi, že se domluvili.

Práce s talenty přinesla ovoce

Několik předchozích let bylo pro firmu hodně těžkých. Dokonce měli majitelé strach, že to vůbec nezvládnou a firma kvůli nim dopadne špatně. Stejnou obavu měli i zaměstnanci. 

Předání se nakonec podařilo a nastartovalo dlouhodobý proces práce s talenty a hodnotami v celých týmech. Nakonec i pomohlo nastolit firemní kulturu, která dbá na spokojenost zaměstnanců. Ta pak přináší pohodu k práci a očekávané výsledky.