Talenty pod tlakem

Talenty pod tlakem

Všichni lidé bez rozdílu se dnes nachází ve stejné situaci – pod „korona tlakem“, takže v tomto jsme si všichni nyní rovni. Jediné v čem se odlišujeme, je v jakých podmínkách žijeme a jak reagujeme na změnu situace. Není pravda,...