Transformační program

Autentický leader

Objevte vlastní strategii leadershipu a využijte ji pro dosahování výsledků a prohlubování spolupráce ve svém týmu.

Program je určen všem, kdo vedou vlastní tým na blízko i na dálku.

Podstatou programu je naučit vás využít vlastní potenciál, který v roli leadera máte. Naleznete svou autentickou strategii a prakticky ji aplikujete ve svém týmu. Výsledky můžete očekávat už v průběhu programu.

Nestavíme na domněnkách, ale na datech. Získáte měřitelné výsledky na začátku a na konci programu pro sebe a své spolupracovníky.

10

měsíců

100 h

programu

50 h

praxe

Co vám program přinese?

     Prožitou změnu
Získáte prostor ke skutečné a trvalé proměně svého leadership stylu. Zažijete reálnou změnu směrem k vyšší efektivitě a produktivitě práce, angažovanosti a motivaci lidí. Méně konfliktů, snazší řešení problémů, lepší vztahy, zvýšení vaší důvěryhodnosti.

 

     Měřitelné výsledky
Změříme reálnou roční proměnu vašeho leadership stylu. Prostřednictvím hloubkového testování vás a 5 klíčových členů vašeho týmu před začátkem programu a po něm dokážeme data srozumitelně interpretovat a využít pro váš rozvoj.

    Vlastní autentickou strategii
Nepracujeme s univerzálními návody a univerzální vizí leadera, neučíme univerzální dovednosti, protože každý jsme jedinečný. Každý leader má vlastní trvalou strategii vedoucí k úspěchu. Podpoříme vás v nalezení, pochopení a uplatnění té vaší.

    50 h praxe s vaším týmem
Během programu budete nové pohledy prakticky aplikovat na svůj vlastní tým. Přínosy zažijete již v průběhu programu. Pracujeme s realitou a ne s představou o ní.

Program vám pomůže, pokud

 • vedete tým na blízko i na dálku
 • postrádáte nástroje pro měření zpětné vazby na váš styl vedení
 • chcete se jako leader posouvat a využít svůj potenciál na maximum
 • cítíte se z vedení lidí vyčerpaní a chcete jim rozumět
 • chcete řídit svůj tým efektivně
 • zažíváte konflikty v týmu a hledáte pro ně řešení
 • vyhýbáte se v týmu nepříjemným tématům a hledáte cestu, jak je otevřít
Růst firmy

 3 moduly programu

MODUL 1

Vaše vítězná leadership strategie

Na základě hloubkové analýzy pochopíte principy, na kterých stojí váš současný leadership styl. Zjistíte, jak vypadá vaše vlastní vítězná leadership strategie a jak ji jako autentický leader můžete v praxi využít.

Vybraná témata:

 • Poznáte silné a slabé stránky, které definují váš leadership styl.
 • Zanalyzujete, které slabé stránky vás nejvíce brzdí a jak je můžete díky týmové spolupráci kompenzovat.
 • Pochopíte lépe své potřeby, hodnoty, emoce, pocity, strachy a jejich vliv na vaše výsledky a kvalitu vašich vztahů.
 • Najdete svou vlastní vítěznou leadership strategii a naučíte se ji využívat k vedení a motivaci lidí na dálku i v kanceláři.
MODUL  2

Váš tým a jeho vítězná strategie

Pochopíte svůj tým a poznáte detailně jeho přednosti a omezení. Objevíte pro něj jeho vlastní vítěznou strategii.

Vybraná témata:

 • Využijete analytické nástroje pro práci se svým týmem. S jejich pomocí změříte: stupeň vaší týmové kultury, týmové talenty – silné a slabé stránky, aktuální a očekávané týmové hodnoty, týmové limity.
 • Najdete vlastní model, jak se svým týmem pracovat, aby byli jeho členové ochotni navzájem vyvažovat své silné a slabé stránky.
 • Pochopíte více potřeby, hodnoty a motivace svého týmu a nahlédnete detailně do emocí a strachů, které každodenně ve vašem týmu rozhodují o úspěchu.
 • Objevíte vítěznou strategii svého týmu. Budete mít detailní představu, jak ji uvést do praxe.
MODUL 3

Vy a váš tým – vaše společná cesta k úspěchu

Naleznete propojení mezi vlastní vítěznou strategií a vítěznou strategií vašeho týmu. Objevíte, jaké kroky potřebujete v praxi jako autentický leader udělat, abyste dosáhli potřebných změn a naplno využili společný potenciál, který vy a váš tým máte. 

Vybraná témata:

 • Naučíte se v praxi motivovat svůj tým ke změně a zvýšíte jeho angažovanost.
 • Začnete uplatňovat svůj vliv v týmu prostřednictvím vlastního autentického stylu řízení při práci v kanceláři nebo na dálku.
 • Pomocí nových dovedností se naučíte lépe zvládat různé typy emočně náročných situací v týmu.
 • Zjistíte, na čem stojí ve vašem týmu respekt a důvěra a jak je můžete prohlubovat.

Jak budeme pracovat?

 

Program je interaktivní a využívá praktická cvičení a konkrétní úkoly v praxi.
Nutná teorie zabírá max. 30 % času programu. Provedeme vás změnou, kterou zvládnete díky nově nabytým dovednostem.

hloubková analýza vašeho potenciálu na začátku a na konci programu

s využitím metodik a testů Gallupu, Barretta, CultureSync a našich vlastních (online)

hloubková analýza 5 klíčových členů vašeho týmu na začátku a na konci programu

s využitím metodik a testů Gallupu, Barretta, CultureSync a našich vlastních (online), analýza členů týmu je v ceně programu

workshopy

10 celodenních (online nebo offline podle situace), 4 půldenní online

praktické rozvojové úkoly pro práci s vaším týmem

individuální konzultace

4 x 90 min pro každého účastníka (online)

praktické rozvojové úkoly ve skupině

individuální práce na sobě

mastermind skupiny

(online)

Organizační informace

Rozsah programu

150 h a 10 měsíců

 • 10x celodenní workshop (online nebo offline podle situace)
 • 4x půldenní workshop online
 • 4x individuální konzultace pro každého účastníka (90 min)
 • 50 h práce na rozvojových úkolech s vlastním týmem a mezi účastníky navzájem

Místo konání

Otevřený běh – workshopy budou probíhat ve vybraných městech ČR. V případě pokračování korona krize bude převeden celý program do online verze.

Nebo pro větší skupinu lidí uspořádáme program přímo u vás ve firmě – čas i místo konání se bude odvíjet od vašich požadavků.

Časový harmonogram otevřeného běhu

Uzavření přihlášek: 16. 8. 2021

Zahájení – počáteční testy a konzultace: září 2021

Workshopy

 • 1. dvouden: 30. 9. – 1. 10. 2021
 • 1. online půlden: 27. 10. 2021
 • 2. dvouden: 25. – 26. 11. 2021
 • 2. online půlden: 15. 12. 2021
 • 3. dvouden: 20. – 21. 1. 2022
 • 3. online půlden: 16. 2. 2022
 • 4. dvouden: 17. – 18. 3. 2022
 • 4. online půlden: 13. 4. 2022
 • 5. dvouden: 12. – 13. 5. 2022

Ukončení – výstupní testy a konzultace: květen 2022

Programem vás budou provázet

Stejně jako každý leader má svou vlastní autentickou strategii, i každý z lektorů má rozdílný potenciál a zkušenosti. Programem vás provedou společně a každý vás přitom obohatí o jiný úhel pohledu a přístupy.

Michal Martoch

Lektor, konzultant a odborný garant programu

Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer

Jana Švarná

Lektorka a konzultantka

Responsibility | Input | Ideation | Individualization | Activator

Miloslav Hubatka

Lektor a konzultant

Strategic | Futuristic | Learner | Activator | Focus

 

Jak vznikl tento program?

Za poslední 2 roky jsme úspěšně vytrénovali více než 50 talentových profesionálů. Můžete se s nimi setkat na nejvyšších pozicích velkých i menších firem, v HR odděleních nebo v rolích nezávislých koučů a konzultantů. Většina z nich jsou leadeři a společně pomáhají tisícům lidí v naplňování jejich potenciálu. Osvědčené metody a nástroje jsme nyní spojili do programu, který vede účastníky k podstatě leadershipu budoucnosti. Každého jeho vlastní cestou a každého s jeho vlastním jedinečným výsledkem.

Michal Martoch

lektor, konzultant a odborný garant programu

Mám zájem o program

Pro více informací, poptávku do firmy nebo přihlášení kontaktujte Radku.

  Informace o ochraně osobních údajů

  Radka Nepustilová

  obchodní konzultace, zákaznická péče
  Individualization | Woo | Responsibility |
  Harmony | Arranger

  S úctou a radostí pomáháme mimo jiné těmto firmám

  Uniqa
  Sli.do