Poznejte
svůj skutečný
potenciál

Má jej každý, ale málokdo ho zná

Našimi tématy jsou silné stránky, hodnoty, potřeby i emoce, které utváří váš potenciál ve prospěch vaší spokojenosti a růstu.

Jako firmě vám pomůžeme pracovat s potenciálem v týmech, stavět na něm svou efektivitu i výsledky a podporovat spokojenost svých lidí. Ať už pro vás (spolu)pracují offline nebo online na dálku.

Jako jednotlivce vás provedeme cestou poznání vašich silných stránek a uplatnění v týmové spolupráci a vedení lidí. Pokud pracujete s rozvojem lidí, vybavíme vás novými znalostmi, metodikami a nástroji.

Proč se věnovat práci s talenty?

Efektivita

šetříte energii

Znát své silné stránky a umět je využít znamená šetřit čas i energii. V osobním životě i v práci.  Postupovat rychle dopředu díky tomu, v čem jsme úspěšní, a neztrácet čas tím, na co nemáme.

Spolupráce

cítit se v týmu jako ryba ve vodě

Skutečná spolupráce přichází tam, kde je každý v týmu na svém místě a kde není prostor pro soupeření. Každý má možnost vyniknout a zároveň přenechat ostatním to, na co nemá talent. Pomůžeme vám zjistit, jak se vašim kolegům s vámi spolupracuje, nebo vás naučíme sestavit ideální tým.

Pravidla hry mění digitalizace a nové formy spolupráce na dálku. Znalost týmu vám může pomoci i při práci na dálku. Můžete tak předejít mnoha problémům v týmu.

Smysl

Ukážeme vám směr

Dělat to, v čem jsme nejlepší. Nechat vyniknout svou jedinečnost a stát na svém pravém místě, ať jsme fyzicky kdekoli na světě. Pocit smyslu přináší vnitřní uspokojení i nové pracovní úspěchy.

Růst

Podpoříme vás ve vašem rozvoji

Začít se systematicky zabývat tím, v čem jsme skutečně dobří, znamená obrovsky vyrůst. Jako jednotlivec i jako firma. Pustit si do života drive a energii, kterou nebrzdí žádné „nechci, ale musím“.

Radost

Úspěchy oslavíme s vámi

Radost z úspěchu. Ze zvládnutých výzev. Z nového uplatnění. Radost jednotlivce z nalezení skutečného životního potenciálu přináší prospěch jemu, jeho týmu i celé firmě.